Auktorisointi

Kirjanpitotoimisto Aravuori Oy on Tili-Instituuttisäätiön auktorisoima tilitoimisto sekä Taloushallintoliitto ry:n ja Turun Seudun Tilitoimistot ry:n jäsen.

Kun valitsemasi tilitoimisto on auktorisoitu ja Taloushallintoliiton jäsen, voit olla varma, että talous- ja veroasiasi ovat ammattilaisen käsissä. Voit keskittyä siihen, minkä hallitset parhaiten, eli oman liiketoimintasi harjoittamiseen ja kehittämiseen. Yrityksen paras tulos saavutetaan tiedon, taidon, ja osaamisen yhdistelmänä. Tässä auktorisoitu tilitoimisto on paras yhteistyökumppanisi, joka talousasioittesi hoitajana kirjanpitotyön lisäksi seuraa yrityksesi verotusta ja toimialaa koskevia muutoksia.

Auktorisoidun tilitoimiston tulee olla

•  Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsen
•  riippumaton
•  vakavarainen
•  kirjanpitotoiminnasta vastaavalla henkilöllä on oltava KLT-pätevyys

Auktorisointia haetaan Tili-instituuttisäätiöltä, ja auktorisoinnin saatuaan tilitoimisto raportoi toiminnastaan säännöllisesti säätiölle. Tili-instituuttisäätiön tehtävänä on valvoa, että tilitoimiston osaaminen pysyy jatkuvasti auktorisoinnin edellyttämällä tasolla.

Suomen Taloushallintoliitto ry kouluttaa, tiedottaa ja antaa suosituksia jäsentensä ammattitaidon ylläpitämiseksi.


KLT

KLT-tutkinto on Tili-instituuttisäätiön järjestämä laskenta-alan ammattilaisille tarkoitettu vaativa kirjanpidon ja laskentatoimen erikoistutkinto. Tutkintoon hakeutuvalla on peruskoulutuksena vähintään tradenomin tutkinto sekä kolmen vuoden työkokemus monipuolisista taloushallinnon tehtävistä.

Tili-instituuttisäätiö valvoo ja tarkastaa KLT-kirjanpitäjiä joiden on oltava rehellisiä ja hyvämaineisia henkilöitä ja hallittava itseään ja omaisuuttaan. Osaamisensa ylläpitämiseksi KLT-kirjanpitäjän on hoidettava tai valvottava riittävän monia ja monipuolisia kirjanpitoja sekä osallistuttava vuosittain alan jatkokoulutustilaisuuksiin. Säilyttääkseen KLT-kirjansa hänen on lisäksi raportoitava toiminnastaan kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenyyden ja toimiston auktorisoinnin perusedellytyksenä on, tilitoimiston kirjanpidosta vastaava henkilö on suorittanut KLT-tutkinnon.

Olemme huomanneet, että KLT-tutkinto, joka takaa ammattitaidon yksilötasolla, hyödyttää myös tilitoimistoa ja sen asiakasyrityksiä.

 

Kirjanpitotoimisto Aravuori Oy

Yliopistonkatu 36 a A 1

20100 Turku

puh 02 - 284 5100