Asuntoetu

Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 2023


Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat:

a) Helsinki 1, edun arvo 297 € + 13,10 € neliömetriltä

b) Helsinki 2, edun arvo 295 € + 12,00 € neliömetriltä

c) Helsinki 3, Espoo, Kauniainen, edun arvo 263 € + 11,10 € neliömetriltä

d) Helsinki 4,  Vantaa, edun arvo 212 € + 11,20 € neliömetriltä

e) Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Kehyskunnat, muu Helsinki, edun arvo 197 € + 9,20 € neliömetriltä

f) muu Suomi, edun arvo 171 € + 8,30 € neliömetriltä
 

Aravarajoituslaissa (1190/93) tarkoitettujen asuntojen luontoisetuarvo on 1 momentista poiketen enintään asunnosta perittävän vuokran määrä.

Tuloverolain (504/2010) 76 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun ulkomailla saadun asuntoedun arvo on asunnon käypä vuokra, kuitenkin enintään 50 prosenttia 1 momentin mukaisesta alueella Helsinki 2 sijaitsevan asunnon luontoisarvosta.

Jos matkatoimiston tai matkanjärjestäjän palveluksessa oleva palkansaaja, joka on työsopimuksen mukaan siirtovelvollinen, joutuu ulkomaantyöskentelyn aikana työnantajan määräyksestä vaihtamaan työskentelypaikkakuntaa ja asuntoa kalenterivuoden aikana, asuntoedun arvo lasketaan 25 m²:n mukaan.

Jos palkansaaja vastaa itse lämmityskustannuksista keskuslämmitysasunnossa, edun arvoa vähennetään 1,25 € neliömetriltä 

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvo uunilämmitysasunnossa on 4,81 € neliömetriltä kuukaudessa. Jos palkansaaja vastaa itse lämmityskustannuksista, edun arvo on 3,29 € neliömetriltä kuukaudessa.

Asuntoetuun liittyvän rajoittamattoman sähkönkäyttöoikeuden arvo on 1,23 € neliömetriltä kuukaudessa. Edun arvo ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä.

Sähkölämmitteinen asunto rinnastetaan asuntoedun arvoa määrättäessä keskuslämmitysasuntoon.

Asuntoedun raha-arvo yhteishuoneessa lämpöineen ja valoineen on keskuslämmityshuoneessa 152 € kuukaudessa. 

Asuntoedun raha-arvoa laskettaessa luetaan asunnon pinta-alaan varsinaiset asuinhuoneet ja palkansaajan tai hänen perheensä asumiseen liittyvät rakennustilat kuten sauna, uima- allas ja askartelutilat. Autotallia ei lueta asunnon pinta-alaan.

Jos asuntojen vuokratason on todettu kunnassa olevan edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja alhaisemman, voidaan näitä arvoja yleisesti kunnassa alentaa, kuitenkin enintään 20 prosentilla.

Vastaavasti voidaan edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja tai niiden tämän pykälän 1 momentin mukaisesti muutettuja arvoja alentaa asunnon kunnassa olevan sijaintipaikan perusteella, kuitenkin enintään 20 prosentilla.

Autotallietu


Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo on alueilla Helsinki 1-4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa 88 € ja muun Suomen aluella 58 € kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo on alueilla Helsinki 1-4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa 58 € ja muun Suomen alueella 47 € kuukaudessa.

 

Kirjanpitotoimisto Aravuori Oy

Yliopistonkatu 36 a A 1

20100 Turku

puh 02 - 284 5100