Kilometrikorvaukset

Kilometrikorvaukset 2023

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien 
matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Korvauksen enimmäismäärä 
autolla 53 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
- 9 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 14 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 27 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman 
kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 4 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino 
ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 4 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

moottoriveneellä, enintään 50 hv, 93 senttiä kilometriltä

moottoriveneellä, yli 50 hv, 135 senttiä kilometriltä

moottorikelkalla 129 senttiä kilometriltä

mönkijällä 121 senttiä kilometriltä

moottoripyörällä 41 senttiä kilometriltä

mopolla 22 senttiä kilometriltä

muulla kulkuneuvolla 13 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.


Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

 

Kirjanpitotoimisto Aravuori Oy

Yliopistonkatu 36 a A 1

20100 Turku

puh 02 - 284 5100